A mai nap 20,2 km, 4h 22 perc, 79 m szintkülönbség.

Túl a Ság-hegyen és a Marcal folyón megérkeztünk Horváth József Atya plébániájára, Nyáradra!
Fantasztikus, hogy 47 évi szolgálat után is milyen tiszta érzülettel és érzelemmel tudja bemutatni a reá bízott templomot!
Hála érte!